Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie 

 

 

 

.